Здрав дух в здраво тяло е преводът на латинската сентенция Mens sana in corpore sano. Автор на този израз е Децим Юний Ювенал, а произведението е Сатира Х, стих 356, където фразата е част от отговора на въпроса „какво хората трябва да желаят от живота“ .

Създадохме  Fitplus.bg в абсолютен унисон с горенаписаното, защото сме напълно съгласни с думите на римския мъдрец. Не може духът да е здрав, ако тялото не е и съответно към това, поне според нас, трябва да се стремят всички разумни хора. Точно върху това се базира нашата мисия – със съдържателни, информативни и съвсем не на последно място забавни материали да съдействаме на нашата аудитория да влезе във или да поддържа формата си.

Няма да се ограничаваме само с един спорт – ще разглеждаме всичко, което може да спомогне придобиването или запазването на здравото тяло (corpore sano) – като започнем от фитнеса, минем през джогинга и стигнем до йогата.

Ще насочваме вниманието ви към новости в науката, тренировките, храненето и суплементирането. Ще разглеждаме всякакви видове продукти, услуги и локации, които могат да са от полза за постигане на целите ви. Ще се грижим същевременно и за вашата мотивация, защото правилната настройка и фокусът са в основата на всичко.

Fit – To be fit – От тази дума „fit“  произлиза името ни – форма, да бъдеш във форма. А какво е плюсът ще научавате тепърва. Само трябва да ни четете редовно.