пари евро

Пазарна регулация на фатбърнърите (част 3)

За да внасяте храни и хранителни добавки е необходимо да регистрирате склад за търговия на едро с храни в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта, защото в митническата декларация за внос трябва да впишете номера на Удостоверението за регистрация, издадено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след проверка на служители от ОДБХ. Областните дирекции по безопасност на храните са административни структури към Българската агенция по безопасност на храните. Производителя или доставчика, ако е от страна-членка на ЕС документ за произход и качество, който се издава от компетентния орган на съответната държава; може да е сертификат за произход; здравен сертификат или с друго наименование. За био храните трябва да се представи сертификат за биологично производство. За страни извън ЕС е необходимо да се предостави анализно свидетелства от лицензирани лаборатории, като за хранителните добавки е необходимо да са посочени количествата на всички съставки (витамини, минерали, аминокиселини, части от растения и т.н.). Необходимо е да се направи превод на български език на документа за произход и качество, както и на етикетите. При доставка на продукти до търговски обекти се дава копие на документа за произход и качество или ако имате складова програма и номера на документа да се изписва във фактурата. И това изчерпва до голяма степен изискванията към тези продукти. Както виждате, няма никъде изискване за това, дали обещанията за ефекта трябва да отговарят на истината.

Остава отворена възможността след регистрацията да се промени етикета и търговеца да напише каквото си иска на него. И нищо не му пречи да обясни, че продуктът му “подпомага”, “съдейства”. Формално никъде не пише, че има такъв ефект, и производителят не подлежи на санкция.

Проблемът е че пазара е залят от всякакви добавки, и нито в България, нито в САЩ или Канада съответните служби могат да реагират адекватно при сегашното законодателство. Да не говорим, че провеждането на лабораторни и клинични изследвания просто би изчерпало бюджета им за отрицателно време.

Друг сериозен аргумент за рисковете, свързани с ползването на такива хранителни добавки за редукция на теглото е кой е производителят. Не всички компании, които се занимават с търговия на хранителни добавки, са известни и големи фирми, с физически адрес, борд на директорите и научен отдел пълен с дипломирани гении по химия, биология, спортна медицина и т.н. които денонощно мислят как да направят живота на хората по-добър. За много от продуктите, които се продават основно онлайн, е трудно да се определи откъде точно идва. Често производителят е регистриран в гараж на територията на някой забутан търговски център и целият процес на производство на добавката е поверен на подизпълнител при минимален контрол за спазване на стандарти за качество и безопасност. Това не важи за големи и утвърдени компании, които биха имали какво да загубят, но те също ползват услугите на външни доставчици на суровините и човек внимателно трябва да изчете какви стандарти за качество ползват и подлежат ли на външен контрол от наистина независими лаборатории.

към част 1 и част 2
очаквайте част 4

  1. A. E. Jeukendrup, R Randell. Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Онлайн публикация: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21951331/
  2. Ayton Global Research. Independent market study on the effect of coffee shape on weight loss—the effect of chlorogenic acid enriched coffee (coffee chape) on weight when used in overweight people. June 2009, http://www.coffeshape.eu/independent/.
  3. Igho Onakpoya, Shao Kang Hung, Rachel Perry, Barbara Wider, and Edzard Ernst. The Use of Garcinia Extract (Hydroxycitric Acid) as a Weight loss Supplement: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. Онлайн публикация: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010674/
  4. Igho Onakpoya, Rohini Terry, and Edzard Ernst. The Use of Green Coffee Extract as a Weight Loss Supplement: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. Онлайн публикация: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943088/
  5. Jeukendrup, A. E., & Randell, R. (2011). Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obesity Reviews, 12(10), 841-851.Онлайн публикация: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-789X.2011.00908.x

Може да ви е интересно