Весела Лечева

Весела Лечева: Направила съм необходимото, за да предотвратя конфликт на интереси

Водещ: Здравейте, започва „Защо, Господин министър“. В следващите 20
минути нашите въпроси са към служебния министър на спорта Весела
Лечева. Добър вечер! Кой да вземе спортната комисия в парламента се
превърна в ябълката на раздора. Защо, Госпожо министър?

Весела Лечева: И аз бях изненадан от този развой в Народното събрание, но
това, което мога да кажа като общо усещане, че това беше един евтин сюжет,
евтина сюжетна пиеса, която се представяше на публиката с една-единствена
цел. Според мене много хора искат точно за един ден да станат звезди и да
изгреят, да станат национални герои и с посредством подобни интриги.

Водещ: Кои са тези хора, които искат?

Весела Лечева: Главните действащи лица в този сюжет, които участваха,
защото за мен няма никакво значение кой ще е председател на тази комисия,
има значение с какво ще се занимава тази комисия. Проблемите и
предизвикателствата пред българския спорт са твърде много и ако
депутатите, и главните действащи лица знаеха какво пише в проучването на
„Барометър“ – къде е България в тези статистики според европейската
статистика на „Барометър“, точно други щяха да бъдат действията.

Водещ: Кажете къде е България според статистиката?

Весела Лечева: Мога да кажа, че е на дъното на всички класации, ще кажа
една от най-тревожните, които според мен, на които трябва да се обръща
внимание, именно 61 процента от българите отговарят на въпроса занимавате
ли се със спорт, те казват никога. Другата тревожна статистика, която
алармирам от първия месец, от първия ден, в който съм в това министерство
е, че бюджетът на Министерство на младежта и спорта е изключително
нисък. В това проучване на глава от населението средствата, които се отделят
за спорт са две евро и 50 на човек на глава от населението, в другия край на
това проучване са Дания и Холандия там, където се отделят близо 300 евро
на глава от населението. Вие виждате за какви огромни разлики става дума и
смятам, че именно комисията може да се занимава именно с тези въпроси.

Водещ: За парите в спорта ще говорим след малко. Като главно действащо
лице бяхте въвлечени и вие в този сюжет, кои са вашите приятели в ДПС?

Весела Лечева: Ами нямам приятели, може чисто във времето да се проследи
в последните години какви са били моите взаимоотношения с ДПС, едва ли
някой би подложил на съмнение, че имам приятелски кръг или че бих могла
аз лично да звънна на някой от ДПС.

Водещ: Йордан Цонев ваш приятел ли е?

Весела Лечева: Не мога да го коментирам, нито съм приятел, нито съм била в
приятелски отношения с никой от ДПС, но пак казвам – моите действия и
моите позиции спрямо ДПС могат да се проследят назад във времето. Така че
аз имам много категорични позиции спрямо ДПС. Но пак казвам, че това
беше една пиеса, която се представяше пред българската публика твърде
драматично, с много апломб и с много емоции, което смятам, че имаше
съвсем друга цел.

Водещ: Каква е целта на това според вас?

Весела Лечева: Целта казах, че някои хора искат да станат национални герои
без да са направили нищо в своя живот, за да бъдат национални герои.

Водещ: Само да отметнем фактите, които се чуха като твърдения в това. През
последните три седмици вие коментирали ли сте с някого от ДПС кой ще
вземе тази комисия?

Весела Лечева: Никога не съм знаела на кого ще бъде, в кои ръце, коя партия
ще предпочете тази комисия.

Водещ: И Радостин Василев, и Кирил Петков, и Мустафа Карадайъ
потвърждават, че са водили разговор за комисията само по съдържанието
господин Карадайъ не разказва какво са си говорили. Защо ДПС се вълнуват
толкова силно от комисията по спорт?

Весела Лечева: Нямам представа, може би тези въпроси към тях. Нямам
никаква представа.

Водещ: Само да уточним и Президентството дали са имали обаждания от
там, както твърди Радостин Василев по темата? Предполагам, че сте имали
възможност да проверите тази версия.

Весела Лечева: Смятам, че е последна грижа на Президентството какъв иска
да стане Радостин Василев. Само да кажа и нещо друго. Понеже много се
експлоатира в публичното пространство името Радостин Василев, български
спорт и така нататък. Ако Радостин Василев е лицето на българския спорт за
„Продължаваме промяната“, мога да кажа само толкова за такава промяна.

Водещ: Към Народното събрание и политическите теми ще се върнем след
малко. Сега влизаме в детайла на обвиненията, които си разменяте с вашия
предшественик. Възможно ли е първият осъден министър в България да бъде
министър на спорта?

Весела Лечева: Всичко е възможно, никой не изключва нищо, България е
правова държава, така че въпрос на факти и въпрос на съдебна процедура.

Водещ: Сега, вашият предшественик е подал сигнал и вече е ясно
съдържанието му до антикорупционната комисия. В управлението ли сте на
Български стрелкови съюз?

Весела Лечева: Бях в управлението от февруари месец бях избрана за
председател на Български стрелкови съюз и след като бях назначена за
служебен министър, предприех всички необходими действия, които са
разписани в закона, за да предотвратя конфликт на интереси. Всичко това,
което беше разписано в закона съм предприела като действия.

Водещ: Тоест вие вече сте се оттеглила от тази позиция?

Весела Лечева: Оттеглила съм се от всички ръководства, в които съм била
като член на управителен съвет, като председател на Български стрелкови
съюз и като редови член на други спортни организации, член на техните
ръководства, така че всичко онова което е зависи от закона, съм го
предприела като действия.

Водещ: Госпожо Лечева, знаете ли, че в Търговския регистър все още стои
вписано вашето име три месеца по-късно?

Весела Лечева: Да, знам, но аз вече не съм в управителните органи на тези
организации.

Водещ: Проверявали ли сте защо не е отразена тази промяна?

Весела Лечева: Това е въпрос на техни решения кога ще свикат общите
събрания, за да бъдат променени тези факти и това желание и мое заявление,
което съм входирала в тях, за да бъде променено.

Водещ: Тоест вие все още сте част по документи от управлението на тези
федерации?

Весела Лечева: Имам своята молба и заявление, което се изисква по закон в
рамките на един месец да предприема всички действия, за да избегна и за да
преодолея конфликта на интереси.

Водещ: Тоест вие сте в ситуацията на Кирил Петков, който е подал…

Весела Лечева: Аз този въпрос го зададох, да, очаквах този въпрос.

Водещ: Но няма отговор от властите в Канада към онзи момент.

Весела Лечева: Абсолютно не могат да се сравняват по никакъв начин двата
казуса. Законът изисква съвсем други мерки да се предприемат, когато става
въпрос за участие и става въпрос за българско гражданство и дали може
човек с двойно гражданство да бъде част от служебен кабинет. Съвсем
различни са изискванията на закона, специално питах дали не съм в
хипотезата на Кирил Петков, говорих, съветвала съм се с адвокати, с юристи
и специалисти, които са писали Закона за конфликт на интереси. Много се
различни казусите.

Водещ: А защо федерациите не провеждат тези общи събрания, на които да
ви освободят от този пост?
Весела Лечева: Ами, въпросът е към техните ръководства. Аз не участвам
вече в тях и нямам никаква представа.
Водещ: Добре, само, за да могат да си изяснят нашите зрители какъв може да
бъде проблемът. Като министър на спорта вие предлагате на Министерскиясъвет да даде три милиона за ремонт на базата, която се ползва от
федерацията, която вие управлявате, според Търговския регистър.

Весела Лечева: Български стрелкови комплекс е национален стрелкови
комплекс . С решението на Министерски съвет влиза в активите на 100%
държавно търговско дружество, каквото е Национална спортна база.
Национална спортна база стопанисва повече от 20 спортни обекта и спортни
бази, в това число Белмекен, Спортпалас, зали за художествена гимнастика,
зали за спортна гимнастика, плувен басейн. Всички тези, които се използват
от българските спортни федерации съоръжения. Там е мястото, което
управлява всички тези спортни обекти и съоръжения. Три милиона са
преведени на Национална спортна база, не в сметката на Български
стрелкови съюз, а на Национална спортна база и тези средства са
предназначени за ремонт на стрелковия комплекс. Аз ви предлагам, вие може
да отидете в някой удобен за вас момент ваш екип и да се заснеме
състоянието на този стрелкови комплекс. Тук искам да вметна нещо, което
може би не се знае, но аз още в началото февруари месец, когато застанах
начело на федерацията, дойдох при бившето ръководство с молба и именно,
да разгледа състоянието на стрелковия комплекс, да бъде дадена възможност
този комплекс да заработи. Защото там единственото място, където може да
се произвеждат състезания от държавния спортен календар и даже сумата,
която беше, когато тук встъпих в длъжност, определената сума за този
ремонт беше близо 6 милиона лева.

Водещ: Просто обвинението за конфликт на интереси идва от това, че вие
идвате като министър и решавате проблема на федерацията, която
представлявате.

Весела Лечева: Мен лично могат да ме обвинят в конфликт на интереси
спрямо целия български спорт, защото аз съм човек, който 40 години е в този
спорт. Аз обожавам плуването, обожавам тениса, обожавам гимнастиката,
обожавам всички онези спортове, които могат да дадат съвсем различни
възможности…

Водещ: Просто има закони, които дават параметри.

Весела Лечева: Разбира се. Аз никога не съм престъпвала закона.

Водещ: Търсиха ли ви от антикорупционната комисия и от прокуратурата?

Весела Лечева: Не, никой все още не ме е търсил.

Водещ: От тях очакваме отговор имали или не конфликт на интереси.
Продължаваме напред с наследството, което получихте в Министерството на
спорта. Поканихте Кирил Петков и Асен Василев да дойдат тук на среща с
вас и да им покажете какво?

Весела Лечева: Исках да им покажа спорните договори, които влязоха в
общественото пространство и аз лично обявих. Тези договори, които касаеха
като цяло общите състояния на дружествата, например, Национална спортна
база, говорим за софтуерния продукт за два милиона лева, близо два милиона
лева, милион и 700, но по-важното беше също, че този договор и
разплащането по него се беше случило на 4 август. Аз встъпвам на работа тук
на 2 август, значи на 4 август, когато аз подавам и с моя заповед искам към
всички дружества всички онези договори, предстоящи и така нататък, да
бъда информирана за тях, в този момент на 4 август на ръка разписани
платежни ордери са преведени 1 000 000 по сметките на тази фирма за
софтуерни продукти.

Водещ: Коя е тази фирма?

Весела Лечева: Аз не знам, не помня името на тази фирма, но пак казвам
първо, че фирмата и компанията реши да върне парите, те подписаха анекс
няколко дни, след като ние повдигнахме много сериозно темата, необходим
ли е този скъпоструващ софтуерен продукт за дружество като Национална
спортна база? Защото това е милион и 700 хиляди лв. ни по-малко ни повече,
но в крайна сметка тази база искаше да се представи, че работи едва ли не на
тефтери, там всички процеси са дигитализирани.
Водещ: На каква стойност са активите, които управлява това дружество?
Весела Лечева: Като активи там е Български национален стадион,
Спортпалас, Белмекен, аз разбирам, че този както го наричам скъпоструващ
софтуерен продукт би могъл да се оправдае заради обема и заради активите
цената на активите, но нека да кажа, че той се занимава предимно с хотелска
дейност. Хотелска дейност, която включва близо от 500 до 1000 стаи, ни повече ни по-малко, което не е голямо като обем и другото, с което се
занимава е като отдаване под наем на спортните съоръжения на спортни
федерации и организации. Освен това този софтуерен продукт по доклади и
по анализи на ИТ компании, казват, че е доста завишена сумата за именно за
този софтуерен продукт.

Водещ: Счетоводството на това дружество не се води на тефтери?

Весела Лечева: Не се води на тефтери.

Водещ: Има софтуер, през който се случва това?

Весела Лечева: Разбира се, че има софтуерна програма, разбира се, че има
дигитализирана програма за хотелско настаняване, така че това е извън
коментар.

Водещ: Кирил Петков и Асен Василев отговориха ли на поканата ви?

Весела Лечева: За съжаление не, аз исках тази среща не за друго, а защото
пак казвам, тъй като те идват с една сериозна заявка за промяна на модела, за
промяна на корупционния модел и считам, че техният представител в
никакъв смисъл, в никакъв случай не отговаря на тези критерии и този
профил. Самият факт, че програмата за младежки дейности повтаря всички
онези порочни практики много повече даже ги затвърждава и задълбочава,
точно това исках да покажа, начинът, по който се е работило в това
министерство и да не са изпаднали в някаква заблуда.

Водещ: На финала моля за кратки отговори на следващите политически
въпроси. БСП предложиха Вежди Рашидов от ГЕРБ да бъде председател на
Народното събрание. Подкрепиха ДПС за спортната комисия, какви знаци
виждате в гласуванията на вашата партия?

Весела Лечева: Те знаците, които предлага нашата партия от доста време в
последните няколко две години или три, са много показателни за това, че
може би това, което се дава като декларации, като заявки и след това самите
действия не отговарят. Има много голямо разминаване и това е показателно
при резултатите от изборите, защото няма как, когато в декларативен тон
заявяваш дадени послания, заявки, никога с ДПС, никога с ГЕРБ и в
следващия момент, да ето наложи се примерно да бъде направен компромис при избирането на председател на Народното събрание, там може да се
сложи като национално отговорно това поведение. Но в крайна сметка,
когато даваш декларации, когато правиш твърди заявления и когато
действията се разминават, остава понякога бих казала в апатията, която
изпитват нашите симпатизанти и членове абсолютно тази неразбрана
позиция , която се предлага.

Водещ: В тази конфигурация мина на първо четене мина важен законопроект
за хартиената бюлетина. Първият законопроект, който прокара левицата.

Весела Лечева: Ами точно по същия начин много твърдо и тежко
заклеймявахме хартиената бюлетина, протоколите, контролирания вот,
сгрешените протоколи и много сериозни заявки и действия, които
предприемахме категорични, тогава за машинния вот. Даже още тогава си
спомням, че в заседанията на националния съвет и в заседанията на бюрото
към онзи момент бях член на най-тясното ръководство , говорихме, че
опасенията на нашите кметове, на нашите председатели на общинските
пленуми, които изразяваха своите опасения, че машините може би да
възпрепятстват нашите хора, но още тогава пък имахме заявките, че нашите
хора са интелигентни хора. Те боравят с всички мобилни устройства без
никакъв проблем, достатъчно е да бъдем малко по-обстоятелствени, малко
по-отговорни, когато ги информираме как се случва този процес. Вече
смятам, че този процес въобще не подлежи на съмнение, че и и друго, което
прави много лошо впечатление, че тежките резултати от изборите, винаги се
опитваме да вкараме вината в някаква друга посока. Не търсим причините в
самото ръководство неговите действия.

Водещ: Кой е виновен?

Весела Лечева: В ръководството търсим ги в машините, в хартиените
бюлетини, в опозицията и така нататък, винаги навън, но никога вътре,
президента, служебното правителство ако щете, много тежко се намесвахме,
както виждате, в работата на парламентарната група. Все пак няма как ние
сме членове на най-тясното ръководство на Национален съвет, не ни е
безразлично тази партия единствена алтернатива ако си спомняте 2021
година, единствената алтернатива на ГЕРБ, вече загуби това си качество. Загуби го и то много тежко загуби това качество и тази възможност да бъде
единствената алтернатива.

Водещ: Госпожо Лечева, като гледате резултатите и приоритетите на БСП в
Народното събрание, подкрепяте ли лидера Корнелия Нинова?

Весела Лечева: Аз съм изразявала много ясно своите позиции по отношение
на ръководството. Тежките политически грешки, които се направиха в
последните две години и които ни отредиха второкачествена, второстепенна
роля в парламентарния, политическия живот .Това е най-тежкото обвинение
към ръководството и към Корнелия Нинова. Защото днес разчиташ да
подкрепиш, да се присъединиш нали за да направиш и да набереш някакъв
позитив, а не онзи момент, в който ние бяхме хората и партията, които
искаха да управляват и те да редят, БСП да реди дневния ред на държавата.

Водещ: Как госпожа Нинова и ръководството трябва да поемат отговорност
за резултатите?

Весела Лечева: Само по един-единствен начин се поема отговорност с
оставка. Аз го казвам как го правят европейците, какво ще предприеме
ръководството това е вече всичко в техни ръце.

Водещ: След предишното ви интервю депутатите от БСП писаха до
президента да спре да се меси в работата на депутатите. Какво ще напишат
след това ваше интервю?

Весела Лечева: В лично качество казвам, не замесвам нито президентска
институция , нито служебно правителство, като член на тази партия от
повече от 20 години и работила за тази партия с цялата отдаденост и време, с
които съм разполагала и сили, и енергия, които имам, и с това, че съм и член
на най-тясното ръководство на тази партия, не е без значение какво се случва
в партията и накъде какви са посоките и тенденциите. Тези низходящи
тенденции, които ни отреждат второстепенна роля, няма как да ме оставят
безучастна към тези процеси вътре в партията.
Водещ: След като приключите с мандата в служебното правителство,
мислите ли, че все още ще сте член на ръководството?
Весела Лечева: Всичко е въпрос на разумно поведение и отговорност вътре в
това ръководство, какви са следващите стъпки, които трябва да предприеме.

Водещ: Благодаря ви за разговора, госпожо Лечева.

Може да ви е интересно